97Kişi Sohbet Ediyor

Karşı Cinsle Dini Sohbet Nasıl Edilir

            Öncelikle karşı cinsle neden dini sohbet yapıldığının farkında olunmalıdır. Çünkü genellikle dinlerde karşı cinsle konuşmanın bir sınırı vardır. Özellikle semavi dinlerde erkek ve kadın arasında din mensuplarının riayet esmesi gereken belli başlı kaideler vardır. Bu yüzdendir ki Müslüman, Hristiyan ya da Yahudiler karşı cinle konuşurken –hangi konuda olursa olsun- mesafelerini korumaya dikkat ederler ve olabildiğince kısa konuşmaya çalışırlar.

            Tabii günümüz seküler dünyasında çoğu din mensupları bu tür kurallardan uzak yaşamaktadırlar.Özellikle İncil ve Tevrat’ın değiştirilmesi yeni nesilleri bu din kitaplarına uymaktan uzaklaştırmaktadır. Yine bilinen bir gerçektir ki Yahudi olunmaz doğulur. Ülke sınırlarımız içinde düşündüğümüz bir dini sohbet daha çok İslam hakkındadır.

             Türk tarihi gösteriyor ki Türkiye, Osmanlı Devleti yıkılmadan önce toprakları içinde gözüküyor. Yani kültürel açıdan İslam ile yoğrulmuş topraklar üzerinde bir ülke. Her ne kadar aile gelenekleri içerisinde İslam’ın büyük payı olsa da Türkiye'nin doğusundan batısına doğru ilerledikçe insanların hayatlarındaki artan laikleşmeyi net görülebilir. Hangi kesimde yaşadığınız yüksek ihtimalle İslam’a bakış açınızı belirleyecektir. Yakın çevreyle Dünya’ya bakış açısıda yakındır. Anlaşılmakta zorlanmazsınız. Peki, sizden daha dindar ya da daha geniş mezhepli (görüşlü) bir insanla nasıl İslami sohbet edebilirsiniz?

              Amacınız yalnızca sohbet etmekse bilmelisiniz ki İslam’ın, Müslümanlara emrettiği kurallardan biri karşı cinsle gereksiz sohbetin yasak olduğudur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta konuşmak istenilen kişinin konuşmak isteyip istemediğidir. İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ı iyi bilen bir Müslüman’la –karşı cins ise- sohbet edebilmek pek olası değildir. Türkiye'de oldukça az bir kesimin Kur’an’a göre hayatlarını yaşadığını düşünürsek –ki öyledir- karşı cinsle dini sohbet etmek rahat olacaktır. Karşı cinsle İslami sohbet edebilmek için bilinmesi gerekenler:
 
  1. Realistlik ve Kerametler

             İslam hakkında sohbet edilirken her ne kadar menkıbelere, adetlere atıfta bulunulsa da bunlar bilgili olmayı değil hazır cevaplılığı gösterir. Realist bir insanla konuşuluyorsa müridin şeyhini abarttığı gibi türbe muhabbetlerinden uzak olunmalı. Tasavvufla uğraşan kişilerse aksine şeyhlerine olan bağlılığından dolayıdır ki zikir, menkıbe, keramet konularını konuşmaktan haz alırlar.
 
  2. Grup taassupçuluğu

             İslam’da mezhep kurma, tarikat oluşturma yoktur. Mezhepler, tarikatlar kendilerini İslam’a nispet ederler. Bundan dolayı bir mezhebi, tarikatı ya da gruplaşmayı gereğinden fazla övme sohbet değil fikir aşılama gibi anlaşılacaktır.
 
  3. Tartışmalı Konular

             Tesettür, birden fazla eşlilik, İslam’da siyaset ve benzeri tartışmalı konulardan uzak durmaya çalışmak, barışçıl ve eşit yaklaşım sergilemek iyi neticel. Bir konuda saplanmak içinden çıkılmaz sorunları doğuracaktır.
   
  4. İnanç Esasları

             Akidevi bilgileri yani İslam’ın temel inanç esaslarını bilmek çok önemlidir. Bunları bilmeyen İslam’ı bilmiyor yalnızca kulaktan dolma bilgilerle laf kalabalığı yapıyordur ve bilgisizlik anlaşıldığındaysa dini sohbet üstünlük mücadelesine dönüşecektir.

  5. Bilmişlik

             En sık yapılan hatalardan biri olarak kişi kendisini İslam’ı çok iyi biliyormuş gibi göstermemeli. Çok yaygın bilgilerden biride Kur’an’ın Arapça olduğudur. Arapça bilmiyorsanız İslam hakkında biraz bilgisi olan bir kişi bile alim ya da hoca olmadığınızı anlayacaktır.

Yazar : 1
27 Haz Çar 04:29
566 Görüntüleme

Etiketler:


Gönder

Popüler Yorumlar